Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. Vám ponúka možnosť využiť služby právneho poradenstva online. Poraďte sa o svojich podnikateľských či iných aktivitách ešte pred ich realizáciou a vopred získajte podrobné informácie o právnych následkoch Vašich krokov. Rozšírením právneho vedomia sa dá v mnohých prípadoch predísť vážnym súdnym sporom alebo neskorším existenčným problémom. Neznalosť zákona neospravedlňuje, a preto investícia do právnej pomoci Vám môže ušetriť nemalé, neuvážene vynaložené výdavky.

Právna pomoc poskytovaná týmto spôsobom nie je bezplatnou právnou pomocou, odmena za poskytnutie právnej služby sa dohodne vždy vopred.

Výhody online poradenstva:

  • jednoduchý postup zadania právneho problému
  • rýchlosť komunikácia (do 24 hodín máte analýzu, odpoveď na Vašom emaile)
  • pohodlie domova, kancelárie bez nutnosti cestovania k advokátovi
  • prijateľná cena právnej služby, ktorú viete vždy vopred pred objednaním analýzy, riešenia
  • mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach

Postup zadania právneho problému:

  • vyplňte požadované údaje v nižšie uvedenom formulári (email je povinný, nakoľko bez jeho zadania Vám nebudeme vedieť zaslať analýzu späť)
  • do položky právny problém opíšte podrobne Vašu skutkovú situáciu, Vaše problémy
  • obratom po obdŕžaní Vašej správy Vám zašleme cenovú ponuku za vypracovanie analýzy, riešenia Vášho problému
  • Po odsúhlasení odmeny do 24 hodín Vám spracovanú analýzu, riešenie zašleme na Váš email

Poradenstvo online