Medzi stálu našu klientelu patria najmä títo niektorí naši klienti:

 • veľkoobchodná a maloobchodná obchodná spoločnosť s finančným obratom za uplynulý rok vo výške viac ako 228 mil. eur podnikajúca v oblasti potravinového priemyslu a zamestnávajúca viac ako 1100 zamestnancov
 • popredný svetový výrobca elektronických komponentov pre automobilový priemysel s finančným obratom za uplynulý rok vo výške viac ako 400 mil. eur a s viac ako 1200 zamestnancami
 • slovenská obchodná a hutnícka spoločnosť s popredným postavením v rámci spracovania a tavby mede v strednej Európe patriaca do holdingu švajčiarskej spoločnosti, jednej z najväčších svetových spoločností zaoberajúcej sa obchodovaním s kovmi
 • rakúska obchodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spracovania neželezných kovov s históriou viac ako 550 rokov patriaca do holdingu švajčiarskej spoločnosti, jednej z najväčších svetových spoločností zaoberajúcej sa obchodovaním s kovmi
 • popredný výrobca plastových a hliníkových okien na Slovensku s viac ako 150 zamestnancami,
 • obchodná spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, ktorá je na území Slovenskej republiky lídrom v oblasti automatizovaných výpočtov nákladov na opravy havarovaných vozidiel,
 • obchodná spoločnosť podnikajúca v oblasti produkcie a predaja nealkoholického nápoja,
 • obchodná spoločnosť organizujúca a zastrešujúca maloobchodnú sieť potravín s viac ako 850 prevádzkami siete po celom Slovensku,
 • obchodná spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou podnikajúca v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej prvovýroby,
 • veľkoobchodná spoločnosť s hutným materiálom,
 • obchodná spoločnosť, majetkový holding, so zahraničnou majetkovou účasťou zaoberajúca sa developerskými aktivitami a podnikaním v oblastí nehnuteľností,
 • zahraničná obchodná spoločnosť s celosvetovým pôsobením v oblasti sprostredkovania reklamy a reklamných služieb,
 • obchodná spoločnosť poskytujúca jednodňovú zdravotnú starostlivosť – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • obchodná spoločnosť prevádzkujúca sieť reštaurácií rýchleho stravovania v rámci východného Slovenska,
 • popredná slovenská obchodná spoločnosť podnikajúca v oblasti čistiacich a upratovacích služieb, prenájmu čistiacich strojov,
  obchodná spoločnosť zaoberajúcou sa vymáhaním pohľadávok,
  obchodná spoločnosť zaoberajúca sa vzdelávaním a administratívnymi službami,
 • viaceré stavebné obchodné spoločnosti,
 • obchodná spoločnosť zaoberajúca sa vytváraním počítačových programov, webových stránok,
 • a mnohí ďalší…..

 

Z našej činnosti :

20.7.2018

Sme radi, že Vás aj touto cestou vieme informovať ohľadne rozsiahlej analýzy vypracovanej Svetovou bankou týkajúcej sa podnikateľského prostredia okrem iného aj na území Slovenskej republiky, na ktorej sa podieľaľa aj naša advokátska kancelária, http://www.doingbusiness.org/EU2

01.07.2015

Za účelom neustáleho skvalitňovania poskytovania našich právnych služieb s účinnosťou od 1.7.2015 otvárame pre našich klientov novú pobočku v Poprade na Karpatskej ulici 3256/15, 058 01 Poprad.

19.06.2015

Publikácia odborného článku na tému : Daňové úniky má obmedziť automatická výmena informácií medzi vybranými krajinami. Viac sa dozviete na epravo.sk

8.12.2014

Zaradenie Advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. medzi významné advokátske kancelárie v Slovenskej republike v roku 2014, ročenka významných advokátskych kancelárií v Slovenskej republike na stiahnutie : rocenka_2014_SK.pdf

7.11.2014

Publikácia odborného článku a analýzy na tému : Zmeny v obchodných spoločnostiach od 1.1.2015. Viac sa dozviete na epravo.sk

6.8.2014

Publikácia odborného článku a analýzy na tému : Ochrana práv minoritných akcionárov. Viac sa dozviete na epravo.sk

10.6.2014

Publikácia odborného článku a analýzy na tému : Možností prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy po 1.6.2014. Viac sa dozviete na epravo.sk

1.4.2014

Naša advokátska kancelária ako jedna z mála kancelárií pôsobiacich na východnom Slovensku (celkovo len 2 kancelárie z Košíc a východného Slovenska) sa zúčastnila prestížnej ankety a vyhodnocovania ocenení Právnická firma roka 2014 organizovaná týždenníkom Trend a právnym portálom epravo.cz. Za výber našej kancelárie a jej zaradenie do tejto prestížnej ankety patrí vďaka najmä našim klientom, ktorí nám prejavujú neustálu dôveru pri realizácií ich významných projektov.